Mới đây ở KCN Phú Thị, KCN Dương Xá A, huyện Gia Lâm đã có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500. Dự án thu hút đông đảo nhà đầu tư và dự kiến sẽ là một trong những dự án hấp dẫn của huyện Gia Lâm. Là điểm sáng lớn để phát triển nơi đây trở thành một nơi đáng sống nhất.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban hành Quyết định

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Quyết định số 4532/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm (Tuyến số 1) tại xã Dương Xá, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Theo Quyết định, tuyến đường có chiều dài khoảng 1,600m, thuộc địa bàn xã Dương Xá, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điểm đầu tuyến tại nút giao với tuyến đường đã đầu tư xây dựng thuộc khu đô thị mới Đặng Xá. Điểm cuối tuyến tại nút giao với đường 179. Đây là đường chính khu vực. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng B=30m, bao gồm các thành phần: lòng đường xe chạy rộng 15m, hè hai bên rộng 2×7,5m.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cũng đã ký ban hành Quyết định số 4533/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 Dự án Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 1.400m, thuộc địa bàn xã Dương Xá, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điểm đầu tuyến tại nút giao với tuyến đường đã đầu tư xây dựng thuộc khu đô thị mới Đặng Xá 2, điểm cuối tuyến tại nút giao với đường 179. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điển hình rộng B=30m, gồm các thành phần lòng đường xe chạy rộng 15m, hè hai bên rộng 2×7,5m.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 theo Quyết định phê duyệt của UBND TP.

UBND TP Hà Nội cũng giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ chỉ giới đường đỏ được duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường) để tránh lãng phí, chồng béo trong các công tác cắm mốc giới; Bàn giao hồ sơ cắm mốc cho các cơ quan quản lý, triển khai cắm mốc, quản lý mốc giới và trật tự xây dựng theo quy hoạch.

Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tiến hành rà soát, thông báo và cung cấp lại chỉ giới đường đỏ cho các cá nhân, đơn vị đã được cung cấp hồ sơ chỉ giới đường đỏ dọc tuyến đường này (nếu có khác với hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này).

Dự án đã được thông qua và được phê duyệt đầy đủ cụ thể thông tin chính xác. Mọi người có thể tham khảo thông tin dự án chính xác nhất tại đây. Dự án KCN Phú Thị, KCN Dương Xá A, huyện Gia Lâm chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 được phê duyệt là một niềm tự hào lớn đối với người dân nơi đây. Sự phát triển này nhanh chóng đưa huyện Gia Lâm tiến thêm một bước xa hơn nữa trong thị trường bất động sản.